RECap Event: Smart up your production with robotics!

RECap Event: Smart up your production with robotics!

Op 23 juni aanstaande vindt bij ESPS in Almelo een event plaats met het thema ‘Smart up your production with robotics’. MKB-bedrijven uit de traditionele maakindustrie en studenten, zien en beleven tijdens het event de mogelijkheden van industriële robotica en automatisering in productieomgevingen, terwijl de RECap partners hun kennis en kunde op deze gebieden delen: laagdrempelig, uit de praktijk en vernieuwend.

RECap staat voor Robotics Experience Center als Proeftuin

Smart industry ervaren

Met dit event willen de RECap partners eventuele drempels wegnemen voor het inzetten van robots en automatisering binnen de productieomgeving of machinebouwprojecten van de maakbedrijven. Ook laten ze zien wat bedrijven bereiken door de ontwikkeling van hun huidige en toekomstige werknemers te laten aansluiten bij een leven lang leren, zodat ze succesvol functioneren binnen Smart Industry.

Zien en ondernemen

Het volgende kunnen bezoekers gaan zien en ondernemen tijdens het event:

– Workshops van de Universiteit Twente en Wittenborg University over een ‘leven lang leren’ en omgaan met werken met robots in Smart Industry productieomgevingen.

-FME / Vaartmakers workshop: Word je eigen kannibaal. Ga op zoek naar nieuwe inzichten, kansen en businessmodellen om succesvol te zijn binnen Smart Industry.

-Speeddates met RECap partners Vernay, Conway, Wouter Witzel en ESPS.

-Demonstraties van de activiteiten binnen RECap, zoals interactieve robotica en automatiseringsopstellingen.

-De nieuwste collaboratieve en industriële robots in het Robotics Experience Center van ESPS.

Entree voor het evenement is gratis voor bedrijven en studenten, een beperkt aantal plaatsen is nog beschikbaar. Aanmelden kan online via: https://roboticsexperiencecenter.com/recap

Academic Society Award Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotics

Academic Society Award Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotics

Bron foto : TU Twente

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikt op 16 maart tijdens de Dag van de Ingenieur de Academic Society Award uit aan Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotica aan de Universiteit Twente.

Interactie mens en Robot

Vanessa Evers wordt door KIVI onderscheiden vanwege haar ‘inspirerende werk’ op het gebied van het begrijpen en verbeteren van de interactie tussen mensen en robots, en de ‘laagdrempelige en aansprekende wijze’ waarop zij dit weet te bespreken met kinderen, studenten en het grote publiek

Vanessa Evers

Vanessa Evers is tevens directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente, en redacteur voor het International Journal of Social Robotics en Associate Editor voor the Human Robot Interaction.

Bron : Emerge – Vanessa Evers wint Academic Society Award

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Tijdens het EU-voorzitterschap is ons land gastheer van vele bijeenkomsten om de samenwerking van Europese landen impulsen te geven. Dezer dagen komen zo’n honderd experts en beslissers uit wetenschap en industrie naar de UTwente voor de uitwerking van de roadmap van SPARC, de publiek-private samenwerking in robotica in Europa. SPARC is de publiek-private samenwerking van de Europese Commissie met euRobotics AISBL, het netwerk waarin industrie en onderzoeksinstellingen verenigd zijn. Stramigioli onderstreept, dat “Europa een sterk potentieel heeft in robotica en leidend kan worden in verschillende toepassingsgebieden.

Toekomst Europese Robotica

Tijdens de bijeenkomst zal in de toekomst van de Europese robotica geanalyseerd worden. Aan de orde komen daarin het thema de gezondheidszorg met toepassingen als:

  • chirurgische robots
  • robotpakken voor revalidatie
  • thuistoepassingen op dit terrein, zoals assistent living, een moderne infrastructuur, en monitoring.

De Twentse onderzoeksgroep van Stramigioli gaat in dit verband een nieuw programma leiden waarin een robot wordt ontwikkeld voor het nemen van een biopsie, bijvoorbeeld voor het opsporen van kanker. Deze techniek moet bijdragen aan meer precisie en effectiviteit van een biopsie. 

Bron : scienceguide.nl – robots van Europa bijeen