Universiteiten en Hogescholen

Welke universiteiten en hogescholen zijn er in Nederland waar je studies kunt volgen in robotica of robot gerelateerde opleidingen. Naast de studie ontwikkelen deze scholen vaak diverse initiatieven.  

Het robotica ‘’Smart Tooling’’ project

Het robotica “Smart Tooling” project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kosten efficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. Er wordt gewerkt aan meerdere thema’s die relevant zijn voor de proces industrie zoals schoonmaak, inspectie en de impact van het gebruik van nieuwe technologie op het werk. Projecten zijn onder andere cleaning, inspectie, werkplaats, UAS.

Lees meer

RoboCup, tweede plek voor zorgrobot TU/e

De zorgrobot Amigo van de Technische Universiteit Eindhoven heeft bij de RoboCup German Open in Maagdenburg te tweede plaats behaald. Bij de competitie moeten robots huishoudelijke opdrachten en zorgtaken uitvoeren, zoals het naar binnen brengen van boodschappen en het vervolgens opruimen in een kast

Lees meer

Robotchirurgen uit Eindhoven

Op de Technische Universiteit in Eindhoven zijn robots ontwikkeld om chirurgen te helpen bij operaties. De drie robots die hiervoor zijn ontwikkeld zijn de zogenaamde Preceves, de Microsure en de Robosculpt. Deze robots kunnen helpen bij diverse takken chirurgie, te weten oogchirurgie, vaatchirurgie en botchirurgie.

Lees meer

Robot Challenge voor studenten en bedrijven

Met de (gratis) Robot Challenge bieden ze inspirerende colleges en praktijkopdrachten aan studenten uit alle studierichtingen. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische en medische kennis nodig, maar moet ook gebruik gemaakt worden van sociaalwetenschappelijke, economische, juridische en ethische inzichten.

Lees meer

TU Delft als innovatie hub voor robotica

Robotica staat enorm in de belangstelling. Dat heeft te maken met technische doorbraken en maatschappelijk vraagstukken. Nadat het zo’n twintig jaar relatief rustig is geweest rond robotica, is er de laatste twee à drie jaar enorm veel belangstelling.

Lees meer

TU Eindhoven ontwikkeld huisdrone

Onderzoekers aan TU Eindhoven werken op dit moment aan Blue Jay drone. Deze drone is speciaal ontwikkeld om in huis te gebruiken. De Drone moet bijvoorbeeld in staat zijn om zelfstandig objecten op te pakken en deze op de juiste plaats af te leveren.

Lees meer

Studenten HZ University presenteren schoonmaakrobot

4 juni presenteren studenten van de HZ University of Applied Sciences de schoonmaakrobot die in opdracht van WVO Zorg voor zorginstelling is ontwikkeld. De strategische visie van WVO Zorg is om meer domotica- en robotica hulpmiddelen ten behoeve van de serviceverlening aan bewoners in te gaan zetten

Lees meer

Robot Techniek Lab 1 oktober van start

Het Robot Techniek Lab van het Technocentrum Flevoland uit Lelystad gaat op 1 oktober 2013 officieel van start op de Creative Campus Almere van MAC3PARK. Het Robot Techniek Lab richt zich op jongeren die door middel van samenwerking praktische robot gerelateerde...

Lees meer

Start robotica instituut in Delft 2013

In 2013 gaat de TU Delft van start met een echt Robotics Institute. De wetenschappelijke uitdaging van het robotica instituut is het laten samenwerken van robot en mens in ongestructureerde, échte omgevingen. Speciale onderzoeksprojecten zijn: robotzwermen, robots...

Lees meer

Robotica Windesheim Hogeschool

Windesheim, HBO, met ruim 20.300 studenten en 1.800 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle, Lelystad en Almere gaat starten met een lectoraat Robotica. Kerngebieden binnen de robotica waar deze HBO instelling aandacht aan wil geven zijn zorgrobots, industriële...

Lees meer

Robotica Hogeschool Zuyd

De Hoge school Zuyd biedt onder meer een opleiding Technische Informatica voor met het ontwerpen, bouwen en beheren van software voor onder andere robots. Zoals een architect een huis bouwt, bouw jij softwareprogramma's die apparaten besturen. Zo beschikt de Hoge...

Lees meer

Robotica TU Twente

Welkom in de Operatiekamer van de Toekomst. De universiteit Twente specialiseert zich in robotica en robots die kunnen worden ingezet in de gezondheidszorg. Gezondheidszorg In de gezondheidszorg zijn steeds vaker robots te vinden. Ze bewijzen hun nut niet alleen bij...

Lees meer

Robotica TU Eindhoven

Robotica TU Eindhoven specialiseert zich op de technische aspecten van robotica en de ontwikkeling van software voor robots. Er worden speciale colleges en instructies gegeven over robotica en het programmeren van microchips. Ter afsluiting worden zelf robots gebouwd...

Lees meer

Robotica TU Delft

In Delft ligt de focus op Bio-robotics. Op de biologie geïnspireerde robots, met een focus op humanoïde robots. Groepen die de robotica TU Delft onderscheid zijn lopende robots, grijpers en robotarmen.Delft Biorobotics LaboratoryMet bio-robotica wordt bedoeld robots...

Lees meer

Lectoraat Robotica in Flevoland van start

Windesheim, HBO, met ruim 20.300 studenten en 1.800 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle, Lelystad en Almere gaat starten met een lectoraat Robotica. Kerngebieden binnen de robotica waar deze HBO instelling aandacht aan wil geven zijn...

Lees meer

Radbot helpt Universiteit Nijmegen met werving studenten

De R adboud Universiteit van Nijmegen zet een robot in om haar studies te promoten. Radbot gaat in gesprek met  wetenschappers uit uiteenlopende vakgebieden zoals fysica, fysiologie en neurologie.  Bij elke video wordt informatie gegeven over de bijbehorende...

Lees meer
Share This