Start robotica instituut in Delft 2013

Start robotica instituut in Delft 2013

In 2013 gaat de TU Delft van start met een echt Robotics Institute. De wetenschappelijke uitdaging van het robotica instituut is het laten samenwerken van robot en mens in ongestructureerde, échte omgevingen. Speciale onderzoeksprojecten zijn: robotzwermen, robots voor werknemers en interactieve robots. Belangrijkste aspecten van de moderne robotica komen aan met een focus op bio-geïnspireerde robot design, mens-robot interactie, autonome controle en machine learning. (meer…)

Robotica Windesheim Hogeschool

Robotica Windesheim Hogeschool

Windesheim, HBO, met ruim 20.300 studenten en 1.800 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle, Lelystad en Almere gaat starten met een lectoraat Robotica. Kerngebieden binnen de robotica waar deze HBO instelling aandacht aan wil geven zijn zorgrobots, industriële robots en zijdelings entertainment robots. (meer…)

Robotica Hogeschool Zuyd

Robotica Hogeschool Zuyd

De Hoge school Zuyd biedt onder meer een opleiding Technische Informatica voor met het ontwerpen, bouwen en beheren van software voor onder andere robots. Zoals een architect een huis bouwt, bouw jij softwareprogramma’s die apparaten besturen. Zo beschikt de Hoge school onder meer over meerdere NAO robots waarvoor software wordt ontwikkeld. (meer…)

Robot Techniek Lab

Robot Techniek Lab

Het werkveld voor mensen met een opleiding Electrotechniek en/of Werktuigbouwkunde heeft de afgelopen decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Bedrijven en opleidingscentra hebben zich daarom gericht op het vernieuwen van de opleidingen tot één opleiding waarbij de genoemde twee opleidingen gecombineerd worden met ICT vakken. (meer…)

RoboNED

RoboNED

RoboNEd is het Nederlandse Robotica platform voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen. Het doel van RoboNED is het ontwikkelen van visie op de gewenste Nederlandse robotica situatie over een aantal jaren om een sterke Nederlandse roboticamarkt te genereren. (meer…)