Een mooie dag op het Robotics Institute in Delft

Een mooie dag op het Robotics Institute in Delft

Het is 25 Januari 2013. Bijna 100 jaar na de uitvinding van het woord robot door Čapek in 1920 opent Delft de deuren van een faculteit overstijgend “Robotics Institute”. Professor Robert Babuska schetst een brede visie. De gekozen thema’s hebben allemaal een menselijke of coöperatieve component: “robots die werken”, “interactieve robots” en “zwermen van robots”. Prof. Babuska benadrukt dat er nadrukkelijk niet voor de al bestaande onderwerpen zoals robotvoetbal en humanoid/menselijke robots is gekozen, alhoewel de daaropvolgende sprekers zich daar absoluut niet aan houden. (meer…)

Robot Phides moet helpen bij de ontwikkeling van loop protheses, TU Delft

Robot Phides moet helpen bij de ontwikkeling van loop protheses, TU Delft

Op de TU Delft heeft Daniël Karssen een robot, genaamd Phides ontwikkeld die kan rennen. Het doel van robot Phides is om beter te begrijpen hoe mensen lopen en rennen. Deze kennis is van essentieel belang voor de ontwikkeling van apparaten, zoals protheses en ortheses. Deze hulprobots moeten het mensen met een handicap mogelijk maken om beter te lopen de prestaties te verhogen. (meer…)