Robots zijn de nieuwe Polen door Giep Hagoort

Robots zijn de nieuwe Polen door Giep Hagoort

Bron foto : CSN

De agressiviteit, de onbekendheid en de argwaan waarmee de komst van de huidige robots de laatste twee weken is tegemoet getreden, doet denken aan de manier waarop in Nederland in 2012 gereageerd werd op de komst van Poolse werknemers. Niet gestoord door feitenkennis en inspelend op maatschappelijke onrustgevoelens wordt de aanval op de komst van de robots frontaal ingezet. (meer…)