TU Eindhoven ontwikkeld huisdrone

TU Eindhoven ontwikkeld huisdrone

Onderzoekers aan TU Eindhoven werken op dit moment aan Blue Jay drone. Deze drone is speciaal ontwikkeld om in huis te gebruiken. Blue Jay is volgens de onderzoekers sociaal en behulpzaam. De domestic drone moet veilig en autonoom zijn weg in huis kunnen vinden.

De Drone moet bijvoorbeeld in staat zijn om zelfstandig objecten op te pakken en deze op de juiste plaats af, bijvoorbeeld een blikje drinken. In een ziekenhuis zou de drone zou kunnen helpen met het distribueren van medicijnen.

Huisdrone Bleu Jay TU Eindhoven

Kenmerken Blue Jay drone

Autonoom: De drone kent zijn weg in je huis. Stil en aangestuurd door voice commando’s.

Taken: Blue Jay kan voorwerpen vinden en oppakken met een grijper. De drone kan ook worden ingezet om het huis te bewaken en/of gevaar te detecteren.

Veiligheid in huiselijke omgeving: Deze drone is ontwikkeld om ongelukken te voorkomen. Alle bewegende delen zijn beschermd door een sterke body en de drone is voorzien van meerdere sensoren om botsingen te voorkomen.

Knappe koppen

Het ontwikkelteam bestaat uit 18 knappe koppen van de TU Eindhoven van verschillende disciplines. Voor de doorontwikkeling em nieuwe toepassingen is het team geïnteresseerd in studenten die “exciting stuff” willen doen. 

Bron : TU Eindhoven – Blue Jay Drone

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Tijdens het EU-voorzitterschap is ons land gastheer van vele bijeenkomsten om de samenwerking van Europese landen impulsen te geven. Dezer dagen komen zo’n honderd experts en beslissers uit wetenschap en industrie naar de UTwente voor de uitwerking van de roadmap van SPARC, de publiek-private samenwerking in robotica in Europa. SPARC is de publiek-private samenwerking van de Europese Commissie met euRobotics AISBL, het netwerk waarin industrie en onderzoeksinstellingen verenigd zijn. Stramigioli onderstreept, dat “Europa een sterk potentieel heeft in robotica en leidend kan worden in verschillende toepassingsgebieden.

Toekomst Europese Robotica

Tijdens de bijeenkomst zal in de toekomst van de Europese robotica geanalyseerd worden. Aan de orde komen daarin het thema de gezondheidszorg met toepassingen als:

  • chirurgische robots
  • robotpakken voor revalidatie
  • thuistoepassingen op dit terrein, zoals assistent living, een moderne infrastructuur, en monitoring.

De Twentse onderzoeksgroep van Stramigioli gaat in dit verband een nieuw programma leiden waarin een robot wordt ontwikkeld voor het nemen van een biopsie, bijvoorbeeld voor het opsporen van kanker. Deze techniek moet bijdragen aan meer precisie en effectiviteit van een biopsie. 

Bron : scienceguide.nl – robots van Europa bijeen