Nationale robotica wereld verenigt zich in ‘Holland Robotics’

Nationale robotica wereld verenigt zich in ‘Holland Robotics’

Op initiatief van branchevereniging High Tech NL hebben vijf toonaangevende industriële spelers en zes wetenschapsinstellingen afspraken gemaakt over de krachtenbundeling op dit vlak. Resultaat is het nationale samenwerkingsverband ‘Holland Robotics’, dat ervoor moet zorgen dat de internationale concurrentiepositie wordt verstevigd en naar een hoger plan trekt. (meer…)

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Bijdrage TU Twente aan toekomt Europese robotica

Tijdens het EU-voorzitterschap is ons land gastheer van vele bijeenkomsten om de samenwerking van Europese landen impulsen te geven. Dezer dagen komen zo’n honderd experts en beslissers uit wetenschap en industrie naar de UTwente voor de uitwerking van de roadmap van SPARC, de publiek-private samenwerking in robotica in Europa. SPARC is de publiek-private samenwerking van de Europese Commissie met euRobotics AISBL, het netwerk waarin industrie en onderzoeksinstellingen verenigd zijn. Stramigioli onderstreept, dat “Europa een sterk potentieel heeft in robotica en leidend kan worden in verschillende toepassingsgebieden.

Toekomst Europese Robotica

Tijdens de bijeenkomst zal in de toekomst van de Europese robotica geanalyseerd worden. Aan de orde komen daarin het thema de gezondheidszorg met toepassingen als:

  • chirurgische robots
  • robotpakken voor revalidatie
  • thuistoepassingen op dit terrein, zoals assistent living, een moderne infrastructuur, en monitoring.

De Twentse onderzoeksgroep van Stramigioli gaat in dit verband een nieuw programma leiden waarin een robot wordt ontwikkeld voor het nemen van een biopsie, bijvoorbeeld voor het opsporen van kanker. Deze techniek moet bijdragen aan meer precisie en effectiviteit van een biopsie. 

Bron : scienceguide.nl – robots van Europa bijeen