Europese Commissie investeert €16 miljoen in Digital Innovation Hubs for Healthcare Robotics

Europese Commissie investeert €16 miljoen in Digital Innovation Hubs for Healthcare Robotics

De Europese Commissie investeert €16 miljoen in DIH-HERO, (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics), een Europees project gericht op het versnellen van innovatie en implementatie van robotica-toepassingen voor de gezondheidszorg. Dit project bestaat uit een consortium, geleid door de Universiteit Twente als coördinator, van 17 partners in 10 Europese landen. Het project heeft als doel een onafhankelijke organisatie te creëren die verbindingen legt tussen kennisinstituten, commerciële bedrijven, investeerders en overige stakeholders. DIH-HERO stimuleert samenwerking tussen deze partijen zodat ze hun producten en diensten sneller naar de gezondheidszorg markt kunnen brengen.

 

leidende rol Universiteit Twente

Universiteit Twente heeft een leidende rol gekregen in dit project en coördineert de activiteiten van het Europese netwerk. Stefano Stramigioli, hoogleraar robotica bij Universiteit Twente en coördinator van het Europese project, licht toe: “De weg naar het integreren van medische innovaties in de klinische praktijk is moeilijk en vergt zowel tijd als substantiële investeringen. De weg naar de patiënt kan daardoor lang zijn en meerdere stappen omvatten, zoals klinische tests, het ontwikkelen van efficiënte productiemethoden, het opzetten van een commerciële organisatie, het bereiken van investeerders en het regelen van distributie. Daarnaast zijn meerdere partijen bezig met diverse innovaties in robotica. Binnen DIH-HERO kunnen wij het overzicht houden en ervoor zorgen dat deze elkaar waar mogelijk aanvullen en versterken.”

De Europese Commissie wil deze innovatiecyclus verbeteren en de ontwikkeling van robotische producten en diensten versnellen door de relevante stakeholders met elkaar te verbinden. De 17 partners in het consortium vertegenwoordigen een netwerk van innovatiehubs met specialisten in gezondheidszorg, kennisinstituten, investeerders en bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en implementatie van robotica-toepassingen voor de gezondheidszorg.

De universiteit kreeg tijdens de lobby voor het project ook belangrijke hulp in de vorm van steunbrieven van de topsector Life Sciences & Health (LSH) van het ministerie van Economische Zaken en de provincie Overijssel. Eddy van Hijum, gedeputeerde voor de portefeuille Economie van de Provincie Overijssel, licht toe: “DIH-HERO is een project waar de provincie Overijssel zich om meerdere redenen graag aan verbindt. Wij geloven in het belang van robotica voor de gezondheidszorg en zien het project als een prachtige manier om de innovatie op dit gebied aan te jagen. Wij verwachten veel van de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en ondernemers. Samen kunnen we initiatieven ontplooien om ervoor te zorgen dat patiënten sneller profijt hebben van alle de voordelen die de toepassingen van robotica in de gezondheidszorg opleveren.”

 

Aanmelden voor financiering

In Europa gevestigde kleine, middelgrote en midcapbedrijven kunnen zich aanmelden voor financiering via open inschrijving vanaf de zomer van 2019 tot de lente van 2021. De financiering is bestemd voor reiskosten, de ontwikkeling van demonstrators en de overdracht van technologie.

“Wij zijn ervan overtuigd dat DIH-HERO een groot verschil kan maken in de innovatie van gezondheidszorg door bij te dragen aan het beschikbaar maken van uitstekende producten en diensten waar patiënten van kunnen profiteren,” concludeert Stramigioli.

Binnen de Universiteit Twente zijn zowel het TechMed Centre als het Digital Society Institute betrokken bij de uitvoering van het DIH-HERO-project. 

Onderzoekers van Zuyd Hogeschool winnen publieksprijs voor sociale robots

Onderzoekers van Zuyd Hogeschool winnen publieksprijs voor sociale robots

Het project Sociale robots in de zorg van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg heeft de publieksprijs van de SIA RAAK-award gewonnen. De onderzoekers van Zuyd Hogeschool, verbonden aan het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Techniek (EIZT,) Renée van den Heuvel, Claire Huijnen, Monique Lexis, Roger Bemelmans, Rianne Jansens en Edith Hagedoren zijn vereerd dat zoveel mensen op ons project hebben gestemd.

Over sociale robots in de zorg

Het project Sociale robots in de zorg onderzocht de potentie, toepasbaarheid en het effect van sociale robots in de langdurige zorg. Een actueel en relevant maatschappelijk vraagstuk.

Samen met meer dan 100 professionals uit de zorgsector pakten de onderzoekers vraagstukken op en bestudeerden de effecten van robots in de zorg in drie samenhangende onderzoeksprojecten. Wat is bijvoorbeeld het effect op kinderen met autisme als robot KASPAR, een humanoïde robotpop contact met hen maakt? Welk effect heeft robot Paro, de aaibare robotzeehond, op het welzijn van verpleeghuisbewoners met dementie? En hoe kunnen robots kinderen met een ernstige fysieke beperkingen ondersteunen?

Juryoordeel

De jury prijst de enorme betrokkenheid van de professionals uit de zorg bij dit project. Bovendien is de samenwerking goed opgezet. Uit het juryrapport ‘Meer dan 100 professionals in de zorg waren betrokken in een open en dynamisch proces. Dat zij vanaf het begin hebben kunnen meedenken en -doen in de ontwikkeling van de drie deelprojecten ziet de jury als de grote kracht van dit onderzoek. Deze opzet heeft ervoor gezorgd dat dit onderzoek een grote impact heeft. De innovatie zit daarbij niet zozeer in de techniek (de robots) maar in de manier waarop deze wordt ingezet.

Het proces om technologie vertaalbaar te maken naar een doelgroep waarbij gebruik van deze technologie niet vanzelfsprekend is, dat doen deze onderzoekers op een innovatieve manier. Daarbij heeft de onderzoeksgroep er verstandig aan gedaan te kiezen voor een aantal concrete doelgroepen en een duidelijke onderzoeksdoelstelling. Tot slot is de jury erg positief over de communicatie over de resultaten van het project waarmee de onderzoekers een breed publiek hebben weten te bereiken’, aldus het juryrapport.

Bron : Hogeschool Zuyd – sociale-robots-in-de-zorg-wint-raak-award

Zorgrobot Lea maakt kans op de Livewire Award

Zorgrobot Lea maakt kans op de Livewire Award

Zorgrobot Lea (lean elderly assistant) maakt kans op de Livewire Award (de winnaar van hoofdprijs ontvangt 20.000 euro) van Shell en de Kamer van Koophandel. Voor de wedstrijd worden de deelnemende jonge ondernemers beoordeeld op innovatie, ondernemingsplan en de groeipotentie van hun onderneming. Het Haagse bedrijf Robot Care Systems is een van de dertien halve finalisten. Lea helpt ouderen langer zelfstandig thuis te wonen, door hen te ondersteunen met alledaagse handelingen.

Bron : denhaagfm – robot-lea-maakt-kans-op-ondernemersprijs

Initiatief TU Delft en Delft Robotics

Zorgrobot Lea is gestart als ontwikkeling vanuit de TU Delft samen met Delft Robotics. Inzet is een ‘personal robot’ die de levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen verbeteren door de beginfase van de thuiszorg over te nemen. Maja Rudinac, eigenaar Robot Care Systems, studeerde aan de TU Delft. Een mooi voorbeeld van een start-up vanuit de universiteit.

Bron foto : omropfryslan.nl

4-12-2015: LEA wint Livewire Award

Zorgrobot LEA heeft de Livewire Award 2015 gewonnen. Maja Rudinac, eigenaar Robot Care Systems nam vandaag de juryprijs van € 20.000 in ontvangst om te investeren in haar onderneming

Robot Rose krijgt Nederlandse doorstart

Robot Rose krijgt Nederlandse doorstart

In een eerder bericht hebben wij melding gemaakt van het feit dat de ontwikkeling van Rose was gestopt

Zorgrobot Rose komt voorlopig niet in actie. De gelijknamige ontwikkelings-BV is er niet in geslaagd om voldoende financiële middelen aan te trekken voor de doorontwikkeling van het prototype. Met het hele ontwikkelingstraject is een kleine 4 miljoen euro gemoeid. 16 juni 2015 zorgrobot Rose ontwikkeling gestopt

Doorstart Rose toch een feit

Zorgrobot Rose, een robot die voor een revolutie in de zorgsector zou gaan zorgen, krijgt een doorstart. Heemskerk Innovative Technology (HIT) kondigt dinsdag aan de ontwikkeling over te nemen. HIT heeft vanuit Eurostars € 1,4mln beschikbaar voor het project. Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoek uitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren.

Het is de bedoeling om binnen twee jaar een werkende oplossing op de markt te hebben. Robot Rose is ontworpen om in de huiselijke omgeving taken over te nemen. Ze kan bijvoorbeeld de was doen, planten water geven of iets te drinken inschenken. 

 Ervaring met ontwikkeling zorgrobots

Binnen het SACRO project ontwikkelt HIT in samenwerking met PAL Robotics een nieuwe service robot voor de zorgmarkt. De robot helpt ouderen of gehandicapten met dagelijkse activiteiten in en rondom het huis, zoals het klaarzetten van eten en drinken of het buiten zetten van de vuilnis.

Bron : FD – Tweede leven voor zorgrobot Rose