De stichting De Blarickhof (Blaricum) werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam aan een onderzoeksproject waarbij de woningen van senioren zijn voorzien van sensoren die continue gegevens doorsturen naar een special website. Door deze sensoren wordt informatie verzameld over het dagelijks functioneren van de senioren wat als indicatie kan gelden voor de gezondheidstoestand.

[title size=”2″]Sensoren en domotica[/title] Sensoren zijn de start voor domotica (en robotica).  Goede sensoren zijn in staat gegevens te verzamelen o.b.v. waarvan andere techniek, bijvoorbeeld een zorgrobot, kan acteren.

[title size=”3″]Lectoraat Digital Life[/title] Maatschappelijke veranderingen leiden tot een toenemende vraag naar systemen die ons kunnen bijstaan op het gebied van veiligheid, comfort en communicatie.  De Hogeschool van Amsterdam richt zich daarom op het opleiden van mensen die deze toekomst vorm kunnen geven.  Ondermeer door onorthodoxe combinaties van disciplines als bijvoorbeeld informatiekunde, zorg, sociale wetenschappen en technologie samen te voegen.

Bron: Laarder Courant de Bel

Foto : AMACS project