Vrijdag 12 september opent Fontys ObjeXlab officieel zijn deuren. ObjeXlab, onderdeel van het Centre of Expertise High Tech Systems & Materials, draagt met onderzoek bij aan nieuwe ontwikkelingen zoals 3D printing van robotonderdelen en Robotica toepassingen die zich aanpassen aan de omgeving.

Robots worden steeds slimmer, waardoor ze hun gedrag steeds beter kunnen aanpassen an hun omgeving. Daardoor winnen ze terrein in onze maatschappij en worden ze meer en meer ingezet in productieomgevingen. Robots bieden een alternatief voor een tekort aan vakmensen bij specialistisch werk, zijn nooit ziek en nemen niet veel ruimte in beslag.

Robots in de productie omgeving

Schakel tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen

ObjeXlab stimuleert partnerships waarin bedrijven en studenten samenwerken aan projecten. In oktober gaat een multidisciplinair team van Fontys Hogeschool van start om een nieuwe vorm van onderwijs te ontwikkelen.
Zo kunnen studenten van paramedische opleidingen samen met techniekstudenten 3D-geprinte schoenzooltjes voor één unieke gebruiker gaan ontwerpen en produceren.

Objexlab

Objexlab levert een bijdrage aan actueel en aantrekkelijke bacheloropleidingen binnen Fontys Hogescholen en levert startbekwame professionals af die in staat zijn om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Bron ; Engineers online