I-Botics is een open innovatiecentrum voor onderzoek programma’s met als doel praktische gerobotiseerde innovaties en applicaties te ontwikkelen voor exoskeletten en telerobotica met een kortere time-to-market. 

TNO en TU Twente

TNO en de Universiteit Twente bundelen hun inspanningen op het gebied van robotica in het open innovatiecentrum i-Botics. Paul de Krom, (CEO van TNO), Jos Keurentjes (COO van TNO), Ed Brinksma (Rector Magnificus van de UT) en Victor van der Chijs (voorzitter CvB van de UT) tekenden op 21 juni 2016 een samenwerkingsverklaring, waarmee een nauwere samenwerking in kennisuitwisseling tussen onderzoeksinstellingen en de industrie start. TNO en de UT werken binnen i-Botics samen met industriële partners aan een ontwikkelprogramma.

Exoskeletten en telerobotica

Onderzoekslijnen exoskeletten en telerobotica (in het bijzonder binnen inspectie en onderhoud) een prominente plek krijgen. Arjen de Jong, Senior Business Developer bij TNO, zal de zakelijke kant van de samenwerking op zich nemen, Stefano Stramigioli, hoogleraar Advanced Robotics bij de UT, draagt de verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke inhoud.

Stramigioli: “Met robotica maken we een veiligere werkomgeving in veel industrieën mogelijk. Maar ook bij het verrichten van fysiek zwaar werk bieden robots uitkomst. Er zijn tal van mooie voorbeelden hoe robotica en machines mensen kunnen ondersteunen bij het veiliger, beter en eenvoudiger doen van hun werk.”

Onderzoeksfaciliteiten

Naast een samenwerkingsverband realiseren de TNO en UT de bijbehorende onderzoeksfaciliteiten waar robots getest kunnen worden. “Robots wil je het liefst inzetten voor gevaarlijke of moeilijke taken. Voordat deze in de werkomgeving kunnen worden ingezet, moeten de robots getest worden in een realistische omgeving. Deze testomgeving ontbreekt nog voor veel industrieën. Met de komst van de faciliteiten, wordt de marktimplementatie ook vergemakkelijkt”, aldus Arjen de Jong.

Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: www.i-botics.com of contact opnemen via info@i-botics.com.