Op het UAV event in Eindhoven, 11 april 2013, werden de nieuwste snufjes getoond als het gaat om onbemande vliegtuigen ook wel UAV, parrots of drones genoemd. Een inspirerende groep van mensen toonde een presentatie over het 3D printen van UAVs met nylon, een op het gevoel inspelende presentatie over de bescherming van het wild in Afrika, een wat meer academische verhandeling over het nut van het weten van de hoeveelheid biomassa gemeten door een UAV voor de boer.

[title size=”3″]Veiligheid[/title] Met name ministeries en veiligheidsdiensten hebben interesse in het gebruik van UAVs, bijvoorbeeld voor het:

  • bekijken van infrastructuur zoals wegen en dijken
  • monitoren van grote festivals
  • blussen van een heidebrand
  • opsporen van een vermiste schaatser of duiker

Maar hier lopen we al tegen de grenzen aan, bijvoorbeeld van onze privacy of het gebruik van het luchtruim

[title size=”3″]Regelgeving en privacy[/title] Deze twee belangrijke gebieden houden op dit moment de toepassing en daarmee de doorontwikkeling van UAV’s tegen. De regelgeving bepaalt dat je niet zomaar gebruik kunt maken van het luchtruim of overal mag filmen. Daarnaast gaat het ook om controle en veiligheid. Wie is er verantwoordelijk wanneer een onbemand vliegtuig een ongeluk veroorzaakt?

In de discussie tijdens het seminar werd ook geen uitsplitsing gemaakt in het gewicht van de UAV. Regels werden besproken voor vliegtuigen tussen 0 gram en 150 KG. ┬áMet name kleine UAV’s die voor andere doeleinden worden ontwikkeld dan militaire of beveiliging worden daarmee onder dezelfde veel moeilijker wetgeving geplaatst.

Privacy is het tweede grote struikelblok. Het gevoel van “Big Brother is watching you” blijft overheersen en dit wordt door onze samenleving niet op prijs gesteld.

[title size=”2″]Praktische toepassingen UAV’s[/title] Door het praktische nut van onbemande vliegtuigen voor maatschappelijke doelen en de daarbij behorende discussies vergeten we dat deze UAV’s nog veel meer kunnen zoals:

  • ramen zemen
  • (hoge)dingen verven
  • inspecties doen aan windmolens , Aerial tronics
  • landbouwgronden gedoseerd monitoren en bespuiten

Gevaarlijk werk waarbij deze technologie een uitkomst zou bieden. De regelgeving is echter eerst aan het woord. Zonder wettelijk draagkracht zullen niet veel partijen zich er aan wagen om hiermee te starten.