Windesheim, HBO, met ruim 20.300 studenten en 1.800 medewerkers in de vestigingsplaatsen Zwolle, Lelystad en Almere gaat starten met een lectoraat Robotica. Kerngebieden binnen de robotica waar deze HBO instelling aandacht aan wil geven zijn zorgrobots, industriële robots en zijdelings entertainment robots.

[title size=”2″]Industriële robots[/title] Op het gebied van industriële robots is de doelstelling van het lectoraat de volgende:

  • Het opstellen van een overzicht van commercieel verkrijgbare industriële robots.
  • Het analyseren van productieprocessen om robots in te schakelen voor meer efficiëntie, veiligheid en capaciteit.
[title size=”2″]Zorgrobots[/title] Op het gebied van zorgrobots:

  • Het ontwikkelen van een betaalbare zorgrobot voor ouderen.
  • Het opstellen van een overzicht van commercieel verkrijgbare toepassingen healthcare robotics.

Het testen van robots op specifieke aspecten, of voor een specifieke doelgroep. Voorbeelden zijn autistische kinderen, kinderen met hersenbeschadiging en kinderen die lang in het ziekenhuis liggen.

Het ontwikkelen en toepassen van betaalbare robots voor therapie bij dementerende ouderen, kinderen met klassiek autisme en kinderen met hersenbeschadiging.

Het ontwikkelen van handleidingen en het verzorgen van workshops voor professionals voor het toepassen van ‘robot assisted therapy’ bij specifieke zorgdoelgroepen.

Onderwijsontwikkeling

Wat betreft onderwijsontwikkeling werkt het lectoraat aan de opzet en coördinatie van minors en modules op het gebied van robotica. Ook werkt het lectoraat Robotica aan de ontwikkeling van een leeromgeving in de vorm van een fysiek en virtueel robotlab.

Expertisecentrum voor robotica

Op het gebied van expertise- en netwerkvorming streeft het naar de vorming van een expertisecentrum voor robotica, in samenwerking met regionale en nationale bedrijven en instellingen. Een eerste stap is hiervoor al ondernomen met de vorming van een regionale speerpuntgroep.

Internationaal netwerk
Het lectoraat heeft een internationaal netwerk en werkt samen met universiteiten uit Barcelona (LaSalle), Madrid (Carlos III), Hertfordshire en Budapest.