Een consortium van bedrijfsleven en onderwijs ontvangt Europese subsidie voor unieke robotica proeftuin (RECAP). Het is een unieke faciliteit op het gebied van industriële robotica die nog niet bestaat in (Oost) Nederland.

Nieuwe impuls robotica

Oost-Nederlands vergroot haar kennisbasis van de Smart Industry door deze proeftuin voor industriële robotica, Het biedt de sector nieuwe impulsen die kunnen leiden tot productinnovaties, economische ontwikkeling en groei van werkgelegenheid.

Het stelt de partners in staat om beter, sneller en efficiënter nieuwe producten en processen te ontwikkelen, waarbij kan worden geëxperimenteerd met state-of-the-art robottechnologie en waar prototypes in een gesimuleerde productie-omgeving worden beproefd en getest.

De mogelijkheden die het RECAP project biedt, zouden kunnen bijdragen aan het behouden en zelfs aantrekken van de maakindustrie in Nederland.

Consortium

Waar ESPS en Conway als MKB-ondernemingen hun eigen specifieke technische expertise in geavanceerde machine- en apparatenbouw inzetten, dragen de grote ondernemingen Vernay Europa B.V. en Wouter Witzel Eurovalve als eindgebruikers bij aan de versnelling van de innovaties door specialistische kennis, behoeften en ontwikkelingen in hun productielijnen op cruciale innovatiedelen in te zetten.
Samen met de kennispartners Universiteit Twente en Wittenborg University of Applied Sciences vormen de deelnemende ondernemingen bovendien een sterke keten in de topsector HTSM in Oost-Nederland.