Coforce, software robots

Coforce, robotic process automation

De huidige technische mogelijkheden die administratieve robotisering, kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence en Machine Learning) en visuele herkenningstechnieken ons nu al bieden zal onze wijze van werken verregaand veranderen. 

Coforce is gespecialiseerd in Robotic Process Automation. Het automatiseren van processen waar beschikbare data een primaire rol speelt, en waarbij Artificial Intelligence en Machine Learning ons steeds meer helpen. Waar gaan mens en machine elkaar ondersteunen in de digitale wereld waar de opbouw van data astronomische aantallen met zich mee gaat brengen.

Van Big Data naar zinvolle informatie

Het gebruik en interpreteren van de bergen data die wij creëren biedt ongekende kansen voor innovatie. Althans als die “Big Data” berg met informatie ook op een dusdanige wijze ontsloten wordt dat, het gevonden, geïnterpreteerd en in een operationeel werkproces opgenomen kan worden. Data moet benut en in zinvolle informatie omgezet worden.

Meer weten over Coforce