Lely agrarische robots

Lely heeft als missie bevordering van het financiële en sociale welzijn van agrariërs en loonwerkers is nog steeds de eenduidige missie van de wereldwijd actieve onderneming die we nu zijn. Om dit te realiseren presenteert zij zich als een innovatief bedrijf voor agri-culture. En als het om innovatie gaat kan robotisering niet achterwege blijven.

Melkrobot

Om ook in de toekomst over een gezonde melkveehouderij te kunnen beschikken, moet de arbeidsproductiviteit toenemen. De agrarische sector staan voor de uitdaging om op een diervriendelijke manier meer liters melk per werknemer te realiseren. Op conventionele melkveehouderijen, waar momenteel tweemaal per dag wordt gemolken, kan met onze melkrobot eenvoudig een productieverhoging van 10 tot 15% gerealiseerd worden.

9-7-2018; Lely International wint IERA Award met schoonmaakrobot

Het Nederlandse Lely International is uitgeroepen tot één van de winnaars van de 14de Internationale IERA Award voor Robotica en Automatisering.

Lely International wint de award met zijn schoonmaakrobot ‘Discovery 120 Collector’. Deze robot is ontwikkeld om vloeren in de melkveehouderij geautomatiseerd te reinigen. De robot navigeert via een voorgeprogrammeerde route in schuren en kan obstakels ontwijken met behulp van ingebouwde sensoren. De robot is voorzien van een ingebouwde pomp waarmee mest van vaste gangpaden in de schuren kan worden opgezogen. Daarnaast kan de robot zowel aan de voor- als achterzijde water spuiten om mest los te maken van de vloer en deze te reinigen.

Interesse in de ontwikkelingen binnen de agrarische sector