Robots that Care

Robots that Care is een vraagbaak voor mensen in de zorg en biedt hen ondersteuning. Zij geven advies, organiseren studiedagen en gebruikersbijeenkomsten en ondersteunen de aanschaf en ingebruikname van robots in de zorg. Ook participeert Robots that Care in onderzoek en ontwikkeling.

Jeroen Arendsen

Jeroen Arendsen heeft als ontwerper en onderzoeker gewerkt voor grote organisaties zoals Philips, KPN, TNO en de TU Delft. Hij staat pal voor het creƫren van mensgerichte ontwerpen die het leven verbeteren en veraangenamen. Technologie moet on leven makkelijker maken, niet moeilijker. Hij heeft veel ervaring met geavanceerde interactietechnologie, spraakherkenning, gebarenherkenning en robotica in verschillende domeinen.

Agali Mert kent door zijn specialisatie als revalidatiearts en zijn werk het belang van welzijn en de kwaliteit van leven voor mensen. Hij heeft uitgebreide ervaring met de toepassing van hoogwaardige technologie, zoals virtuele omgevingen (bv. CAREN), in de gezondheidszorg. Hij werkt met veel passie aan het vinden van transdisciplinaire, creatieve en betaalbare oplossingen voor vele uitdagingen in de zorg. Hij is er van overtuigd dat mensgerichte antwoorden op actuele problemen de basis vormen voor het bereiken van duurzame gezondheids- en welzijnsoplossingen.

Meer over Robots that care