RoboNEd is het Nederlandse Robotica platform voor bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke instellingen. Het doel van RoboNED is het ontwikkelen van visie op de gewenste Nederlandse robotica situatie over een aantal jaren om een sterke Nederlandse roboticamarkt te genereren.

Platform RoboNED

Om dit doel te bereiken is de inbreng van zowel experts vanuit de commerciële, maatschappelijke als wetenschappelijke segmenten van groot belang. Met RoboNED wordt een Nederlands platform gecreëerd waarin prioriteiten van activiteiten op het gebied van de robotica maar ook de toepassingen van robots met geïnteresseerden en belanghebbenden onderling afgestemd worden.

Roadmap voor ontwikkeling

Dit leidt tot  een ontwikkelingsagenda waarin de prioriteiten staan waarin men in Nederland zich op de korte, de middellange en de lange termijn zich wil richten. Uiteindelijk worden partijen bij elkaar gebracht om gezamenlijk de gehele ‘voedingsketen’ van technologie tot psychologie en ethiek op het gebied van de robotica af te dekken en op elkaar af te stemmen.

Website RoboNED