​In Eindhoven vind je vanaf nu ook een echte RobotHUB. Jongeren met technisch talent en interesse in robotica kunnen gratis gebruik maken van een werkplaats met lasersnijder, 3D-printers en andere apparatuur

Stimuleren van talentontwikkeling

Jeugd en jongeren die binnen hun school niet mee kunnen doen aan een robotteam, kunnen zich aansluiten bij een van de teams die vanuit de Tech Playgrounds in landelijke competities uitkomen. Het stimuleren van talentontwikkeling, bouwen aan zelfvertrouwen en samenwerken met gelijkgestemden heeft in de regio al geleid tot 13 wekelijkse werkplaatsen. Ook zijn er geregeld pop-up werkplaatsen op scholen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van hun talent zelf, maar ook voor onze regio, die zoveel talent tekort komt.”

Regio

Dynamo Jeugdwerk bouwt sinds vier jaar samen met bedrijven, gemeente en Brainport Eindhoven binnen de Tech Playgrounds aan een sociale infrastructuur, waarin iedereen van 7-27 jaar aan de slag kan met techniek. Dit nieuwe initiatief krijgt (financiële) steun van de gemeente Eindhoven, Brainport Eindhoven, NTS en ASML.

Bron : Emerce – nieuwe-robothub-thuisbasis-jong-technisch-talent