De Hoge school Zuyd biedt onder meer een opleiding Technische Informatica voor met het ontwerpen, bouwen en beheren van software voor onder andere robots. Zoals een architect een huis bouwt, bouw jij softwareprogramma’s die apparaten besturen. Zo beschikt de Hoge school onder meer over meerdere NAO robots waarvoor software wordt ontwikkeld.

Zorg en Robotics

De hoge school Zuyd biedt onder meer een Research Centre “Technology in Care”. Hier wordt veel onderzoek gedaan naar de inzet van robots en zorg op afstand. Voorbeeld van projecten zijn:

  • Social Robotics IROMEC
  • Interactieve sociale mediator robot als spelkameraad
  • Playing with robots

Robots in ouderenzorg

Een robot kan mensen uit een zwaar isolement halen en hen voor een deel weer laten reageren en functioneren. Luc de Witte,  lector Technologie in de Zorg aan de Hogeschool Zuyd “Er zijn vele toepassingen van nieuwe technologie, het monitoren van mensen op afstand bespaart moeizame verplaatsingen, afwijkingen worden eerder gezien en er kan sneller worden opgetreden en ingegrepen.”

Het Lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool heeft een voortrekkersrol bij innovaties in de langdurige zorg. Samen met zorginstellingen, professionals, bedrijven en bij cliënten van zorg- en kennisinstellingen worden onderzoek- en innovatieprojecten uitgevoerd. Volgens Luc de witte is technologie een van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg, in een arbeidsmarkt met te weinig beschikbare mensen voor de zorg.

Meer informatie over de robotica opleiding op de Hoge School Zuyd in Heerlen en Maastricht