Het robotica “Smart Tooling” project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kosten efficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen.

Projecten; cleaning, inspectie, werkplaats, UAS

Er wordt gewerkt aan meerdere thema’s die relevant zijn voor de proces industrie zoals schoonmaak, inspectie en de impact van het gebruik van nieuwe technologie op het werk.

Inspectie

 

Inspecties in vaten

Om inspecties in een tank te kunnen uitvoeren, zal een lichtere ‘crawler’ worden ontwikkeld. Belangrijk is dat deze opereert in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en drukken. Universiteit Gent werkt hier bij samen met VTEC en P. de Boevere B.V. (Serenity) om software en sensoriek te ontwikkelen. Onlangs zijn ook Accerion en Nobleo ingestroomd in het inspectie project. Zij richten zich op plaatsbepaling en navigatie van de inspectie robot. Waarbij ID Tec zich focust op de ontwikkeling van de robot. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juni 2019.

Inspectie in leidingen

Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een snake robot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de snake robot. Zij zijn begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robot autonomie.
Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een redesign van robot software framework voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan.

Lekdetectie

Werkplaats richt zich daarnaast op het uitvoeren van lekdetectie m.b.v. collaboratieve robots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter afsnuffelen. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd worden. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de techniekers te borgen. ITIS neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot december 2018

UAS (drones)

UAS staat voor unmanned aerial vehicle en wordt ook wel een drone genoemd. Het deelproject richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen.

Buiten vliegen

Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties met drones veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Hier werken Avular, SPIE, Airobot, Avans, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Rewin met elkaar samen. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juni 2019.

Binnen vliegen

Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ”binnen vliegen”. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al erg veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Nieuwe technologie op het werk

Schoonmaak

Het thema cleaning richt zich op het ontwikkelen van een robot, welke vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes zal herkennen, losmaken en kan verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden.

Nieuwe technologie op het werk

 

Augmented reality

Augmented reality richt zich op de digitale ondersteuning voor inspectie activiteiten en herstel instructies door een technieker in een werkplaats. Denk hierbij aan de “slimme veiligheidsbril”. Het resultaat van digitale ondersteuning zal een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit tot uiting kunnen hebben. Augnition en Iristick werken hierbij tezamen met Sirris. De ontwikkeling vindt plaats van maart 2017 tot juli 2018.

Programma Europese Unie

Het Smart Tooling project is een onderdeel van Interreg Vlaanderen-Nederland. Interreg Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. MKB/KMO ondernemingen worden / zijn uitgenodigd om samen met kennisinstellingen de uitdaging aan te gaan om technologische oplossingen te ontwikkelen.

Bron : Interreg – Robotica ‘’Smart Tooling’’ project