Robotica TU Eindhoven specialiseert zich op de technische aspecten van robotica en de ontwikkeling van software voor robots. Er worden speciale colleges en instructies gegeven over robotica en het programmeren van microchips. Ter afsluiting worden zelf robots gebouwd en geprogrammeerd.

Robot Lab, initiatieven TU Eindhoven

De TU Eindhoven beschikt over een Robot Lab. Deze concentreert zich op twee onderzoekslijnen:

  • Mens-Robot Interactie, Sociale Robots
  • Adaptieve en Lerende Agents

Mens-Robot Interactie en Sociale Robots

Bij het onderzoek in de eerste lijn wordt gebruik gemaakt van een Icat-robot en twee Nao Aldebaran mensachtige robots . In een project gebruiken ID-onderzoekers neurale evolutionaire technieken in hun experimenten met Mens-Robot Interactie, bij voorbeeld met jonge kinderen bij wie autisme is vastgesteld. Ander onderzoek richt zich op algemene sociale aspecten van Mens-Robot Interactie. Het lange termijn-doel is te onderzoeken hoe robots het gemakkelijkst kunnen worden ingezet in ons dagelijks leven.

Robotics for care en cure

Binnnen de zorg kent de TU Eindhoven de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • Ontwikkeling van algoritmes voor de aansturing van robots
  • Homecare robots zoals Amigo
  • Nieuwe operatietechnieken (invasive surgery)
  • Precisie robots voor bijvoorbeeld operaties aan het oog

Adaptieve en lerende agents

De tweede onderzoekslijn bestudeert technieken als Reinforcement Learning, Evolutionary Game Theory and Swarm Intelligence. Het doel is het besturen en coördineren van een groep agents of robots voor specifieke taken. Voor deze onderzoekslijn worden twee Nao Aldebaran robots gebruikt, alsmede vier Kephera III robots. De Nao Aldebaran robots leren door middel van multi-agent leeralgoritmes eenvoudige taken en vaardigheden in de context van robotvoetbal.  Ze leren naar een bal toe te lopen, ertegen te schoppen, etc.

Website TU Eindhoven