Bron foto : CSN

De agressiviteit, de onbekendheid en de argwaan waarmee de komst van de huidige robots de laatste twee weken is tegemoet getreden, doet denken aan de manier waarop in Nederland in 2012 gereageerd werd op de komst van Poolse werknemers. Niet gestoord door feitenkennis en inspelend op maatschappelijke onrustgevoelens wordt de aanval op de komst van de robots frontaal ingezet. Tot deze observatie komt creativiteitsprofessor Giep Hagoort in zijn openingslezing van het RobotPark-Bezoekerscentrum in het kader van het Kaalstaart Festival dat op 18 en 19 oktober 2014 in Amersfoort plaatsvindt. Dit festival besteedt twee dagen lang aandacht aan de relatie kunst, wetenschap en techniek. De lezing wordt zaterdag om 16.30 uur gehouden in het Kunstenaarscafé van het festival.

Gevaar

Hagoort ziet een duidelijk gevaar in de wijze waarop in Nederland gereageerd wordt op de komst van de robots. Nederland zal niet goed zijn voorbereid als de robot aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, patiënten verzorgt, onderwijs in de klas geeft, de zakelijke dienstverlening te hulp schiet, het huis schoon houdt en waar mogelijk als informatieverstrekker optreedt.
Hagoort: ‘Het is een zegen als de robots opgenomen worden in de huidige arbeidsprocessen. De mensen krijgen weer tijd om te pionieren en te ondernemen, uit te rusten, over het leven na te denken en minder gestresst te raken in de huidige, op een extreme snelheid gerichte samenleving. Ook gaan we opnieuw nadenken over een humane sociale ordening omdat mensen nimmer het slachtoffer mogen worden van maatschappelijke omstandigheden, veroorzaakt door technologie, het klimaat of conflicten.

Robot werk

Deloitte uit de bocht gevlogen

Hagoort heeft zich gestoord aan de wijze waarop adviesbureau Deloitte begin oktober de anti-stemming heeft aangescherpt. Het bureau kwam met het bericht dat 2 à 3 miljoen banen in Nederland zullen verdwijnen door de komst van de robots. Het bureau baseerde zich op buitenlands onderzoek van Frey en Osborne uit 2013. Wie de bron zelf raadpleegt, zoals Hagoort gedaan heeft, komt een heel ander verhaal tegen. Het gaat om waarschijnlijkheden volgens een nieuwe, niet eerder beproefde methode, de uitkomsten zijn gebaseerd op globale inschattingen en de groei van banen door de uitbouw van de robotica is buiten beschouwing gelaten. Ook de onderzoekers zelf wijzen op het voorlopige karakter van hun onderzoek. Bijna alle media hebben de zogenaamde conclusies van Deloitte bijna letterlijk overgenomen, zonder het bericht na te trekken. Met uitzondering van NRC Next die op basis van eigen onderzoek al snel tot de conclusie ‘ongefundeerd’ kwam.

Oproep aan kunstenaars

Giep Hagoort Volgens Hagoort is het hard nodig dat onafhankelijke kunstenaars – als experts in verbeeldingskracht – de robots te hulp schieten. Op allerlei maatschappelijke terreinen zal deze hulp nodig zijn wil Nederland niet achterop raken ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland en de Aziatische landen. De overheid zal een speciaal pioniersfonds in het leven kunnen roepen om kunstenaars te faciliteren.

Bron : Giep Hagoort is hoogleraar Kunst en Economie aan de Universiteit Utrecht en decaan van de Amsterdam School of Management.