Robotica blog

Robotblog informeert jou graag over de ontwikkeling op het gebied van robotica en de inzet van robots in Nederland. Deze nieuwe industrie biedt allerlei kansen en de vraag is welke mensen en bedrijven in Nederland dit oppakken. De inhoud van robotblog wordt voorzien door diverse auteurs met verschillende achtergronden. Hiermee verwacht robotblog een brede kijk te geven op dit fascinerende onderwerp

Donderdag 4 juni presenteren tweedejaars studenten Engineering van HZ University of Applied Sciences de schoonmaakrobot die zij in opdracht van WVO Zorg voor zorginstelling Ter Reede in Vlissingen hebben ontwikkeld.

Wat kan de robot

De robot beschikt over een automatisch systeem om vloeren te reinigen. De robot is zo geprogrammeerd is dat hij zelfstandig stoelen kan verplaatsen en terugzetten, zodat het hele oppervlak goed wordt gereinigd. De robot zal ’s nachts worden gebruikt, zodat bewoners geen last hebben van de schoonmaakrondes.

Hulpmiddelen in zorgverlening

De strategische visie van WVO Zorg is om meer domotica- en robotica hulpmiddelen ten behoeve van de serviceverlening aan bewoners in te gaan zetten. Er wordt samengewerkt met kennisinstellingen en het bedrijfsleven om innovatieve hulpmiddelen te ontwikkelen die bijdragen aan een effectieve zorgverlening.

Mens, milieu en markt

Bij het productontwerp moesten de studenten, naast de techniek, rekening houden met de aspecten mens, milieu en markt. Deze aspecten dienen volledig in balans met elkaar te zijn om een goed functionerend product te ontwikkelen. De robot wordt op donderdag 4 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur gepresenteerd in het atrium van Ter Reede in Vlissingen.

Bron : engineersonline.nl – hz-studenten-ontwikkelen-schoonmaakrobot-in-opdracht-van-wvo-zorg