Over sociale robots, new friends 2015

Over sociale robots, new friends 2015

Almere 22 oktober 2015. Windesheim was gastheer van het New friends seminar 2015 over de inzet van sociale robots voor ouderenzorg en kinderen. Twee dagen lang waren 7 universiteiten en hoge scholen te gast om de laatste ontwikkelingen met elkaar te bespreken. Vanuit Nederland was er een bijdrage van Hogeschool Windesheim, De universiteit van Twente, TU Delft, Cinnovate en Robots.nu

Inzet sociale robots

Sociale robots zijn een onmisbaar therapeutisch instrument. Therapeutische robots worden met succes ingezet voor groepen met bijzondere behoeften, zoals kinderen met autisme, mensen met dementie en kinderen in het ziekenhuis.

Almere als living lab

Almere is gestart met het gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere. Voortbouwend op de Almeerse traditie van innovatie en dingen uitproberen werken hier ondernemers samen met kennisinstellingen, overheid en bewoners. Almere als living lab (een test- en ontwikkelomgeving in een realistische context) voor de toepassing van innovatie.

Nieuwe sensortechnologie voor preventie en monitoring wordt ontwikkeld door kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven om de zorg voor ouderen effectiever en mensvriendelijker te maken.En als de nieuwe toepassing in Almere werkt, kan het ook elders in Nederland of de wereld gebruikt worden.

New friends 2015, sociale robots voor therapie en educatie

New friends 2015, sociale robots voor therapie en educatie

Er komen steeds meer toepassing van sociale robots in therapie en onderwijs. Deze ‘ nieuwe vrienden ‘ worden steeds geavanceerder , beschikbaar en betaalbaar. In de afgelopen jaren is er een enorme toename van de projecten waarin zij met succes gebruikt worden voor groepen met speciale behoeften , zoals mensen met dementie , gehospitaliseerde kinderen en kinderen met autisme . (meer…)

Dr. Tijn van der Zant versterkt robotica team Windesheim

Dr. Tijn van der Zant versterkt robotica team Windesheim

Dr. Tijn van der zant docent Informatica, Kunstmatige Intelligentie en Robotica aan de Universiteit van Groningen gaat het lectoraat Robotica van de HBO Windesheim versterken.

[title size=”2″]Nadruk op robotica in de zorg[/title] Met de aanstelling van dr. Tijn van der Zant als lector Robotica krijgt het onderzoek binnen de hogeschool Windesheim een nieuwe impuls die met name gericht is op de inzet van robots in de zorg. Een prototype hiervan is al ontwikkeld, maar moet nog worden doorontwikkeld om daadwerkelijk te kunnen worden ingezet. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen en inzetten van een robot die zorgtaken voor zijn rekening kan nemen. (meer…)