Deze maand wordt het nieuwe lab voor Cognitive Robotics geopend aan de TU Delft, het CoR-lab. De missie van CoR is om excellent onderzoek en onderwijs te leveren op het gebied van machine perceptie, kunstmatige intelligentie, bewegingsplanning, dynamica, mens-robot interactie en systeemintegratie, met applicaties in robotica, smart industry en intelligente voertuigen.

Het onderzoek binnen CoR voert nieuwe onderzoeksmethodes door in fysieke prototypes, om realistische robotica oplossingen te leveren die kunnen functioneren in een complexe dagelijkse omgeving. De focus ligt op: Learning and autonomous control, Robot dynamics en Human-robot interaction en Intelligent Vehicles.

Mens – Machine interactie centraal

Binnen het onderzoek van CoR staat de interactie tussen mens en robot centraal. Aan de hand van demonstraties lieten de aanwezige onderzoekers zien op wat voor manier zij werken aan robotica-oplossingen binnen een ‘menselijke omgeving’. Een robot die zich een weg weet te banen door een ruimte met diverse obstakels, een robotarm die reageert op een mens wanneer hij de robot een duw geeft, robots die samenwerken, drones die in een kleine ruimte vliegen zonder tegen elkaar aan te botsen of een intelligent vehicle die precies weet waar iemand de straat over steekt. In het lab werken zowel bachelor- als masterstudenten en promovendi aan deze vraagstukken. Het doel is om toekomstige robotsystemen in staat te stellen om effectief te leren van diverse ervaringen, actief kennis op te doen en het proces te beheren/verbeteren om prestaties te realiseren met een hoge mate van autonoom optreden.

Praktijk

Hans Hellendoorn: ‘Dit lab wordt een belangrijke plek waar medewerkers, promovendi en afstudeerders van diverse robotica-disciplines elkaar ontmoeten en praktijkervaring met elkaar uitwisselen. Voor studenten van de minor robotica en de BEP-groepen is het lab een welkome aanvulling. Er worden de komende tijd veel nieuwe opstellingen voor het lab gekocht.